De waarde van teambuilding

De waarde van teambuilding De waarde van teambuilding

Teambuilding, het woord zegt het al, het bouwen van een team. Maar hoe smeed je nou zo’n team en waarom is het eigenlijk belangrijk?

Teambuilding helpt om de samenwerking tussen mensen te verbeteren. Een goede samenwerking kan pas plaatsvinden, als men goed van elkaar weet wat de kwaliteiten en valkuilen zijn. De kwaliteiten om volop gebruik van te maken en de tekortkomingen waar nodig aan te vullen. Doe geen dingen die een ander in je team beter kan en laat aan de andere kant je eigen talenten niet onbenut door anderen te helpen met wat jij beter kunt.

Samenwerken is gezamenlijk een doel bereiken dus hoe beter de samenwerking hoe beter het doel bereikt kan worden. Oftewel teambuilding draagt bij aan deze doelen eerder, beter en efficiënter te bereiken. Denk hierbij aan de missie en visie voor de toekomst, maar ook aan de doelen op de korte termijn. Dit is natuurlijk van grote waarde voor bedrijven, maar is ook van waarde voor de werknemers. Naast goed samenwerken is de kracht van een team namelijk afhankelijk van een goede sfeer en vertrouwen in elkaar. Een goede sfeer draagt bij aan een positief werkklimaat en jou zin om te werken en er weer een dag tegen aan te gaan. Dit heeft natuurlijk effect op je eigen prestaties en indirect op de prestaties van het team.

Samenwerken, positieve sfeer creëren en vertrouwen zijn ook de elementen die naar voren komen bij de teambuildingsactiviteiten van Paal50 op Vlieland. De kracht van deze activiteiten zit hem ook vooral in de locatie Vlieland. Je voelt je meteen vrij en ontspannen wanneer je de eerste stappen in het zand zet. In een ontspannen omgeving geef je je eerder bloot, dan in je werkomgeving. Bij deze activiteiten kun je ondervinden hoe het is om geholpen te worden en elkaars kwaliteiten te benutten. Welke rol neem jij op je tijdens één van deze teambuildingsactiviteiten. Ben je op kantoor meer een volger, maar op sportief gebied misschien wel meer een leider. Zie een hele andere kant van je collega’s tijdens deze activiteiten op Vlieland en word samen een beter team!